Ordlista

Förteckning över ord och begrepp med definitioner enligt PPS.

I demoversionen har största delen av ordlistan tagits bort.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 A top
Affärsnivå (Business level)
Avser beställarens och styrgruppens ansvarsområden, från identifiering av ett initiativ till att effektmålet har uppnåtts.
Aktivitet (Activity)
Avgränsad (minsta) del av verksamheten i ett projekt, har en bestämd ansvarig och ett bestämt mål.
Analysgrupp (Analysis team)
Roll, stödfunktion för extern objektiv verifiering av projektets resultat och arbetssätt.