Introduktion

PPS är en komplett modell som ger stöd för samarbetet i hela projektverksamheten. PPS består av rollbeskrivningar, beskrivningar av vad varje roll arbetar med, färdigheter som förklarar hur man gör i praktiken, samt verktyg och mallar för att hantera information och överenskommelser.

Nedan finns ett antal övergripande beskrivningar som ger en introduktion till PPS.