Med PPS OnLine kommer du snabbt och enkelt åt hela PPS styrmodell med dokumentation, mallar, färdigheter, checklistor, exempel och arbetsprocesser. Utifrån den roll du har eller storlek på projekt väljer du ingång i PPS OnLine och får då enkelt rätt stöd när det behövs.

I denna demoversion visas funktionen och uppbyggnaden av PPS OnLine, men färdigheter, mallar och exempeldokument är borttagna. Undantaget är färdigheterna "Översikt PPS", "Grunder för PPS" och "Allmänt om projekt" samt mallarna "Projektplan" och "Projektdirektiv" som finns med i sin helhet.
Projekt och Effekt

Förväntad nytta av projektets resultat vid en given tidpunkt i den verksamhet där det skall nyttjas. Ett avgränsat och målinriktat arbete av engångskaraktär som syftar till att stärka verksamheten.


Projekt och Effekt