PPS och agilt arbete

Tydliggörande av hur PPS samverkar och kompletterar arbetssätt med en agil inriktning.

I demoversionen har dokumenten som beskriver agilt arbete tagits bort.

Översikter

Praktiska översikter som beskriver det mervärde som PPS ger vid agilt arbete samt på vilket sätt arbetssätten kan samverka.

Synsätt

Beskrivningar av hur PPS fungerar tillsammans med andra arbetssätt, utifrån arbetssättens grundläggande värderingar och principer.