Verksamhetsförändring i samband med projektarbete

Projekt möjliggör förändring och ett nytt framtida tillstånd i verksamheten. Beställaren är yttersta ansvarig för att organisera och leda verksamhetsförändringen, men det är ofta ett omfattande arbete som måste delegeras. Detta kan ske på olika sätt beroende på omfattningen av projekt- och förändringsarbetet. Beställaren kan antingen arbeta med förändringen själv tillsammans med verksamhetsansvariga eller delegera förändringsaktiviteter till projektet. Vid omfattande och komplex verksamhetsförändring då flera projekt behöver koordineras med sammanhörande verksamhetsaktiviteter är program lämpligt.

I demoversionen har dokumentet som beskriver verksamhetsförändring och projekt tagits bort.

Verksamhetsförändring och projekt

Alla projekt leder till förändring, större eller mindre. Ett projekt kan gärna planera och genomföra förändringsaktiviteter för att skapa förutsättningar för intressenterna att klara det nya. Men det måste vara beställaren som tar initiativ, är aktiv och synlig i kommunikationen, och som beskriver den strategiska kopplingen.

Programledning

Programarbetsformen är lämplig när det är flera projekt och många förändringsaktiviteter som ska koordineras, ofta för att uppnå en större strategisk verksamhetsförändring. Här finns rollbeskrivningar, färdigheter och mallar för detta mer omfattande och komplexa arbete över längre tid.

Förändringsledning

Det finns i PPS flera färdigheter som ger stöd vid förändringsledning. Beställarrollen ansvarar ytterst, så färdigheterna finns under denna rollingång i PPS OnLine. Det finns också inom programledning en förändringsledarroll som använder färdigheterna.