Om PPS OnLine

Kontaktinformation

Om du undrar över något eller har synpunkter på innehåll eller funktion i PPS och/eller PPS OnLine - kontakta oss via:

Copyright ©

Tieto Sweden AB © 1987-2019

I enlighet med tillämplig upphovsrättslagstiftning får innehållet i PPS varken helt eller delvis kopieras utan att föregående skriftligt medgivande erhållits av Tieto Sweden AB.
Eventuell nyttjanderätt till PPS upplåts av Tieto Sweden AB enligt separat avtal. All sådan eventuell nyttjanderätt är icke-exklusiv.
Innehållet i PPS kan, som del av den kontinuerliga utvecklingen av PPS modellen, bli föremål för uppdateringar och förändringar utan förvarning.
Tieto Sweden AB avsäger sig allt legalt och annat ansvar för eventuella fel eller skador till följd av användningen av PPS.

Tekniska förutsättningar

PPS OnLine fungerar och är testad i de vanligaste webbläsarna (t.ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari och Opera). Vissa delar av PPS OnLine har specifika krav eller förutsättningar enligt nedan:

Vid frågor: pps-support@tieto.com

Cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator för att i normala fall förbättra funktionaliteten, spara inloggningsinformation eller skapa statistik över hur webbplatsen används. Det finns två olika typer av cookies:

PPS OnLines användande av cookies

PPS OnLine använder båda typerna av cookies och nedan följer en beskrivning av användningsområdena. Inga personuppgifter sparas vid användande av PPS OnLine.

Stänga av cookies och mer information

I webbläsarens inställningar går det att blockera cookies men detta medför att funktionaliteten i PPS OnLine påverkas negativt. Om besöket på webbplatsen inte ska visas i Google Analytics statistiken går det att använda ett opt-out tillägg till webbläsaren.

Utgåvespecifikation

PPS OnLine version Datum Beskrivning
2018, 1.1 2018-04-25
 • PPS OnLine
  • Referens för PMI - projekt uppdaterad till "sixth edition".
  • Texter om GDPR inlagda i administrationen.
 • Mallar och verktyg
  • Excel har uppdaterat sätt att hantera dokumentdata samt mindre felrättningar.
2018, 1.0 2018-01-02 PPS OnLine har fått ett nytt utseende!
 • PPS OnLine
  • Vänstermenyn har ersatts med en dynamisk toppmeny där vanliga val återfinns tillsammans med en undermeny där delar av innehållet ändras beroende på roll.
  • Startsidan har moderniserats och innefattar förutom val av roll några av de vanligaste menyvalen som tidigare återfanns i vänstermenyn.
  • Större och tydligare text.
  • Ikoner har uppdaterats.
  • Färdigheter tar mer plats och har en ny navigering som döljs när den ej används för att maximera ytan för färdigheten.
  • Projektkontor återfinns i rollen Portföljledning.
  • HTTPS är standard överallt.
 • Mallar och verktyg
  • Tidsplan (me102): Månadsvy har lagts till samt tydligare information om att startdatum måste vara en måndag.
  • Risklista, avancerad (me118): Ny mall som utöver ordinarie risklistan innehåller en burndown chart.
I kommande releaser kommer fler delar moderniseras t.ex. modellerna.
2017, 1.1 2017-07-10 Kvalitetssäkringsuppdatering som åtgärdat felstavningar, buggar och några mindre justeringar.
 • Färdigheter
  • Rättning av felstavningar och mindre justeringar i flertalet färdigheter.
  • Färdigheten "Förändring och projekt"" (AH081) har tagits bort. Visst innehåll har flyttats till "Leda förändring" (AH146) samt motsvarande budskap finns beskrivet under "Förändring" i menyn.
 • Mallar och verktyg
  • Fåtalet mallar i Excel har fått mindre justeringar och rättningar av formler.
 • PPS OnLine
  • Bilden för ledarskap har uppdaterats i och med borttagning av färdigheten "Förändring och projekt" (AH081).
  • Applikationsinloggning med användarnamn och lösenord körs via HTTPS som standard.
  • Länk till formulär för feedback finns i sidfoten av PPS OnLine.
2017, 1.0 2017-01-10 Release av PPS OnLine 2017. Se utgåvenotering (pdf) för ytterligare information.
2016, 1.2 2016-08-22 Felrättningsuppdatering med mindre stavfel och buggfixar. Ändringar att belysa:
 • Färdigheter
  • Stavfel, buggfixar och mindre ändringar som inte påverkar modellen åtgärdade
  • AH026: "Tänk på" rutan på sida 10 är borttagen
  • AH029: Tredje punkten på sida 9 är borttagen
 • Mallar och verktyg
  • Buggfixar och förbättrade formler i Excel
  • Vissa exempelmallar uppdaterade efter originalmallens uppdateringar eller bättre exempeldata
  • Uppdaterade beskrivningar och referenser (länkar till färdigheter) för mallar i Excel
 • Tietos nya logtype återspeglas i PPS OnLine
2016, 1.1 2016-04-28
 • Exempel för 20st mallar tillagda baserade på de nya mallarna
 • Uppdaterade/felkorrigerade beskrivningar för mallar
2016, 1.0 2016-04-01 Release av PPS OnLine 2016. Se utgåvenotering (pdf) för ytterligare information.

Aktuella utgåvor och innehåll