Referenser

Tydliggörande av PPS i förhållande till standarder och ramverk.

I demoversionen har mappningar till andra standarder och ramverk tagits bort.

Standarder och ramverk

Övriga ramverk